بی بدیل  - Bibadil
02 بهمن 1400   22 ژانویه 2022
نام کاربر:
کاربر مهمانبه جامعه مجازی بی بدیل بپیوندید... ورود ثبت نام


قرآن کریم


شماره نام سوره محل جزء
شماره نام سوره محل جزء
1 الفاتحة مکی 1
58 المجادلة مدنی 28
2 البقرة مدنی 1,2,3
59 الحشر مدنی 28
3 آل عمران مدنی 3,4
60 الممتحنة مدنی 28
4 النساء مدنی 4,5,6
61 الصف مدنی 28
5 المائدة مدنی 6,7
62 الجمعة مدنی 28
6 الأنعام مکی 7,8
63 المنافقون مدنی 28
7 الأعراف مکی 8,9
64 التغابن مدنی 28
8 الأنفال مدنی 9,10
65 الطلاق مدنی 28
9 التوبة مدنی 10,11
66 التحریم مدنی 28
10 یونس مکی 11
67 الملك مکی 29
11 هود مکی 11,12
68 القلم مکی 29
12 یوسف مکی 12,13
69 الحاقة مکی 29
13 الرعد مکی 13
70 المعارج مکی 29
14 إبراهیم مکی 13
71 نوح مکی 29
15 الحجر مکی 14
72 الجن مکی 29
16 النحل مکی 14
73 المزمل مکی 29
17 الإسراء مکی 15
74 المدثر مکی 29
18 الكهف مکی 15,16
75 القیامة مکی 29
19 مریم مکی 16
76 الإنسان مدنی 29
20 طه مکی 16
77 المرسلات مکی 29
21 الأنبیاء مکی 17
78 النبأ مکی 30
22 الحج مکی 17
79 النازعات مکی 30
23 المؤمنون مکی 18
80 عبس مکی 30
24 النور مکی 18
81 التكویر مکی 30
25 الفرقان مکی 18,19
82 الإنفطار مکی 30
26 الشعراء مکی 19
83 المطففین مکی 30
27 النمل مکی 19,20
84 الإنشقاق مکی 30
28 القصص مکی 20
85 البروج مکی 30
29 العنكبوت مکی 20,21
86 الطارق مکی 30
30 الروم مکی 21
87 الأعلى مکی 30
31 لقمان مکی 21
88 الغاشیة مکی 30
32 السجدة مکی 21
89 الفجر مکی 30
33 الأحزاب مکی 21,22
90 البلد مکی 30
34 سبأ مکی 22
91 الشمس مکی 30
35 فاطر مکی 22
92 اللیل مکی 30
36 یس مکی 22,23
93 الضحى مکی 30
37 الصافات مکی 23
94 الشرح مکی 30
38 ص مکی 23
95 التین مکی 30
39 الزمر مکی 23,24
96 العلق مکی 30
40 غافر مکی 24
97 القدر مکی 30
41 فصلت مکی 24,25
98 البینة مدنی 30
42 الشورى مکی 25
99 الزلزلة مدنی 30
43 الزخرف مکی 25
100 العادیات مکی 30
44 الدخان مکی 25
101 القارعة مکی 30
45 الجاثیة مکی 25
102 التكاثر مکی 30
46 الأحقاف مکی 26
103 العصر مکی 30
47 محمد مدنی 26
104 الهمزة مکی 30
48 الفتح مدنی 26
105 الفیل مکی 30
49 الحجرات مدنی 26
106 قریش مکی 30
50 ق مکی 26
107 الماعون مکی 30
51 الذاریات مکی 26,27
108 الكوثر مکی 30
52 الطور مکی 27
109 الكافرون مکی 30
53 النجم مکی 27
110 النصر مدنی 30
54 القمر مکی 27
111 المسد مکی 30
55 الرحمن مکی 27
112 الإخلاص مکی 30
56 الواقعة مکی 27
113 الفلق مکی 30
57 الحدید مدنی 27
114 الناس مکی 30
تمام حقوق معنوی سایت بی بدیل طبق قوانین مالکیت معنوی محفوظ میباشد
درباره ما  پیشنهادات  تبادل لینک
سایت بی بدیل دات کام  ،  بی بدیل دات ایران
>