بی بدیل  - Bibadil
04 خرداد 1403   24 می 2024
نام کاربر:
کاربر مهمانبه جامعه مجازی بی بدیل بپیوندید... ورود ثبت نام

قرآن کریم


شماره
نام سوره
محل
جزء
1
مکی
1
2
مدنی
1,2,3
3
مدنی
3,4
4
مدنی
4,5,6
5
مدنی
6,7
6
مکی
7,8
7
مکی
8,9
8
مدنی
9,10
9
مدنی
10,11
10
مکی
11
11
مکی
11,12
12
مکی
12,13
13
مکی
13
14
مکی
13
15
مکی
14
16
مکی
14
17
مکی
15
18
مکی
15,16
19
مکی
16
20
مکی
16
21
مکی
17
22
مکی
17
23
مکی
18
24
مکی
18
25
مکی
18,19
26
مکی
19
27
مکی
19,20
28
مکی
20
29
مکی
20,21
30
مکی
21
31
مکی
21
32
مکی
21
33
مکی
21,22
34
مکی
22
35
مکی
22
36
مکی
22,23
37
مکی
23
38
مکی
23
39
مکی
23,24
40
مکی
24
41
مکی
24,25
42
مکی
25
43
مکی
25
44
مکی
25
45
مکی
25
46
مکی
26
47
مدنی
26
48
مدنی
26
49
مدنی
26
50
مکی
26
51
مکی
26,27
52
مکی
27
53
مکی
27
54
مکی
27
55
مکی
27
56
مکی
27
57
مدنی
27
58
مدنی
28
59
مدنی
28
60
مدنی
28
61
مدنی
28
62
مدنی
28
63
مدنی
28
64
مدنی
28
65
مدنی
28
66
مدنی
28
67
مکی
29
68
مکی
29
69
مکی
29
70
مکی
29
71
مکی
29
72
مکی
29
73
مکی
29
74
مکی
29
75
مکی
29
76
مدنی
29
77
مکی
29
78
مکی
30
79
مکی
30
80
مکی
30
81
مکی
30
82
مکی
30
83
مکی
30
84
مکی
30
85
مکی
30
86
مکی
30
87
مکی
30
88
مکی
30
89
مکی
30
90
مکی
30
91
مکی
30
92
مکی
30
93
مکی
30
94
مکی
30
95
مکی
30
96
مکی
30
97
مکی
30
98
مدنی
30
99
مدنی
30
100
مکی
30
101
مکی
30
102
مکی
30
103
مکی
30
104
مکی
30
105
مکی
30
106
مکی
30
107
مکی
30
108
مکی
30
109
مکی
30
110
مدنی
30
111
مکی
30
112
مکی
30
113
مکی
30
114
مکی
30
تمام حقوق معنوی سایت بی بدیل طبق قوانین مالکیت معنوی محفوظ میباشد
درباره ما  پیشنهادات  تبادل لینک
سایت بی بدیل دات کام  ،